سیستم یادآوری چک‌ها

  • ثبت کلیه‌ی عملیات مربوط به چک و تهیه گزارش از آن‌ها
  • اعلام سررسید چک‌ها و فاکتور‌های نسیه به صورت اتوماتیک
  • راس چک (به صورت زمانی و ریالی)