لیست قیمت و شرح عملکرد نرم افزار حسابداری هلو
نام نرم افزار قیمت لینک خرید قابلیت نرم افزار
فروشگاهی
فروشگاهی ساده کد 11 ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال خرید کد 11 این نسخه شامل کلیه‌ی امکانات نسخه‌ی پایه (کد 10) به انضمام امکاناتی از قبیل: تعریف کالا در سه سطح، صدور پیش فاکتور، فاکتور امانی و ضایعات، ثبت سفارشات خرید، ثبت کلیه‌ی امور بانکی، اتصال به ترازوهای دیجیتال، اعلام اتوماتیک سررسید چک‌ها، تهیه‌ی گزارشات آماری، گزارش‌گیری از فاکتور به شکل فاکتور، گزارش اسناد به صورت ستونی، گزارش از دفاتر کل، معین و تفضیلی، گزارش سود ناویژه‌ی هر کالا، هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه‌ی زمانی مختلف، صدور فاکتور VAT، گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارایی، امکان fastmode (جهت تسریع و سهولت در انجام امور) و …
فروشگاهی متوسط کد 12 ۶۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال خرید کد 12 این نسخه شامل کلیه‌ی امکانات نسخه‌ی ساده (کد 11) به انضمام امکاناتی از قبیل: حواله بین انبارها، ثبت چک‌های امانی، عملکرد و کنترل واسطه‌ها، سطح دسترسی برای کاربران، ثبت سند حسابداری غیراتوماتیک (به صورت دستی)، نمایش معین اشخاص با ریز کالاها و چک‌ها،اعلام سررسید اتوماتیک مهلت تسویه فاکتورها، ثبت هزینه در فاکتور، اتصال به دستگاه‌های نمایش‌گر مشتری، چاپ بارکد، ترازهای آزمایشی 2 و 4 ستونی، گزارش عملکرد دوره‌ای از انبار، فروش فوری و تک فروشی، ارسال پیامک‌های عمومی (شامل پیام‌های تبلیغاتی، تبریک، تخفیفات و…) و…
فروشگاهی پیشرفته کد 13 ۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال خرید کد 13 این نسخه شامل کلیه‌ی امکانات نسخه‌ی متوسط (کد 12) به انضمام امکاناتی از قبیل: تیپ قیمت، دسته بندی مشتری‌ها، خروجی با پسوندهای مختلف، پرداخت به و دریافت از، پرینت چک‌ها، محاسبه‌ی راس چک‌ها به دو صورت ریالی و زمانی،‌ اطلاعات نموداری جهـت ارزیابی مالی و فـروش، گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کالای طـی دوره، کاردکـس ریالی و تعـدادی، مرور حساب‌ها و…)، طراحی فاکتورتوسط کاربر، ارسال پیامک‌های پویا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم‌افزار (مانده حساب‌ها، مشخصات فاکتور، سررسید چک، سررسید اقساط و…) و…
فروشگاهی پیشرفته کد 15 دو کاربره ۳۴۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال خرید کد 15 این نسخه شامل کلیه‌ی امکانات نسخه کد 13 به انضمام قابلیت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور هم‌زمان) می‌باشد. شایان ذکر است هیچ یک از کیت‌های عمومی نرم‌افزار هلو قابل افزودن به این نسخه (کد 15) نیستند و تنها می‌توان پکیج‌های ویژه‌ی مشاغل را با پرداخت هزینه به این نسخه اضافه نمود.
شرکتی
شرکتی ساده کد 21 ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال خرید کد 21 این نسخه شامل کلیه‌ی عملیات انبار، خرید و فروش، گردش چک و بانک و عملیات مالی به صورت اتوماتیک و غیر اتوماتیک به انضمام امکاناتی از قبیل: صدور فاکتور VAT و گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارایی، اتصال به ترازوهای دیجیتال،امکان سفارش لیستی، گزارش سود ناویژه‌ی هر کالا، هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف، امکان استفاده ازدستگاه بارکدخوان، ارسال پیامک‌های عمومی (شامل پیام‌های تبلیغاتی، تبریک، تخفیفات و…) و…
شرکتی متوسط کد 22 ۷۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال خرید کد 22 این نسخه شامل نسخه‌ی ساده (کد 21) به انضمام امکاناتی از قبیل: حواله بین انبارها ، ثبت چک‌های امانی، عملکرد و کنترل واسطه‌ها، سطح دسترسی برای کاربران، نمایش معین اشخاص با ریز کالاها و چک‌ها، تبدیل سندهای موقت به دائم و بالعکس، ثبت هزینه در فاکتور، مغایرت گیری از بانک، صندوق، طرف حساب‌ها، اعلام سررسید اتوماتیک مهلت تسویه فاکتورها،‌ گزارش عملکرد دوره ای انبار
شرکتی پیشرفته کد 23 ۱۳۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال خرید کد 23 این نسخه شامل نسخه‌ی متوسط (کد 22) به انضمام امکاناتی از قبیل: تیپ قیمت، دسته‌بندی مشتری‌ها، خروجی با پسوندهای مختلف، پرداخت به و دریافت از، پرینت چک‌ها، محاسبه راس چک‌ها به دو صورت ریالی و زمانی، اطلاعات نموداری جهت ارزیابی مالی و فـروش، گزارشات پیشرفتـه (گـردش کالای طـی دوره و کاردکـس ریالی و تعـدادی، ترازهای آزمایشی 6 و 8 ستونی، مرور حساب‌ها و…)، امکان مغایرت گیری از کلیـه‌ی سر فصل‌ها، طراحی فاکتورتوسط کاربر، ارسال پیامک‌های پویا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم‌افزار (مانده حساب‌ها، مشخصات فاکتور، سررسید چک، سررسید اقساط و…)، امکان اصلاح سرفصل‌های پیش فرض به دل‌خواه کاربران و…
شرکتی پیشرفته کد 25 دو کاربره ۳۱۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال خرید کد 25 این نسخه شامل کلیه‌ی امکانات نسخه‌ی کد 23 به انضمام قابلیت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان) می‌باشد. شایان ذکر است هیچ یک از کیت‌های عمومی نرم‌افزار هلو قابل افزودن به این نسخه (کد 25) نیستند و تنها می‌توان پکیج‌های ویژه‌ی مشاغل را با پرداخت هزینه به این نسخه اضافه نمود.
تولیدی
تولیدی ساده کد 31 ۶۰,۶۰۰,۰۰۰ ریال خرید کد 31 این نسخه شامل نسخه‌ی ساده‌ی شرکتی (کد 21) به انضمام عملیات تولید در سطح ساده می‌باشد.
تولیدی متوسط کد 32 ۱۱۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال خرید کد 32 این نسخه شامل نسخه‌ی ساده (کد31) به انضمام امکاناتی از قبیل: عملیات چند انباره، ثبت چک‌های امانی، عملکرد و کنترل واسطه‌ها، سطح دسترسی برای کاربران، نمایش معین اشخاص با ریز کالاها و چک‌ها، تبدیل سندهای موقت به دائم و بالعکس، ثبت هزینه در فاکتور، مغایرت گیری از بانک، صندوق، طرف حساب‌ها، اعمال فاکتورهای نسیه واعلام سررسید اتوماتیک مهلت تسویه فاکتورها،‌ گزارش عملکرد دوره ای انبار و ….
تولیدی پیشرفته کد 33 ۱۵۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال خرید کد 33 این نسخه شامل نسخه‌ی متوسط (کد32) به انضمام امکاناتی از قبیل: تولید فرموله، تخمین تولید و فروش، تیپ قیمت، دسته بندی مشتری‌ها، خروجی با پسوندهای مختلف، پرداخت به و دریافت از، پرینت چک‌ها، محاسبه راس چک‌ها به دو صورت ریالی و زمانی، اطلاعات نموداری جهت ارزیابی مالی و فـروش، گزارشات پیشرفتـه (گـردش کالای طـی دوره و کاردکـس ریالی و تعـدادی، ترازهای آزمایشی 6 و 8 ستونی، مرور حساب‌ها و…)، امکان مغایرت گیری از کلیـه‌ی سر فصل‌ها، طراحی فاکتورتوسط کاربر، ارسال پیامک‌های پویا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم‌افزار (مانده حساب‌ها، مشخصات فاکتور، سررسید چک، سررسید اقساط و…)، امکان اصلاح سرفصل‌های پیش فرض به دل‌خواه کاربران…
تولیدیپیشرفته کد 35 دوکاربره ۴۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال خرید کد 35 این نسخه شامل کلیه‌ی امکانات نسخه‌ی کد 33 به انضمام قابلیت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور هم‌زمان) می‌باشد. شایان ذکر است هیچ یک از کیت‌های عمومی نرم‌افزارهلو قابل افزودن به این نسخه (کد 35) نیستند و تنها می‌توان پکیج‌های ویژه‌ی مشاغل را با پرداخت هزینه به این نسخه اضافه نمود.
جامع، شبکه، ویژه، صنعتی
نسخه جامع کد 41 ۳۵۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال خرید کد 41 شامل کلیه‌ی امکانات نرم‌افزارهلو تا این تاریخ، دو جلسه آموزش رایگان در محل شرکت مهندسی نرم افزار هلو
نسخه ویژه کد 24 قیمت خرید کد 24 روش حسابداری این نسخه به صورت دائمی بوده و شامل کلیه‌ی امکانات هلـو کد 23 بجز امکان نمایش سـود هر کالا، هر فاکتور، هر طرف حساب می‌باشد.
نسخه صنعتی کد 42 قیمت خرید کد 42 شامل کلیه امکانات نرم افزار هلو تا این تاریخ، دو جلسه آموزش رایگان در محل شرکت مهندسی نرم افزار هلو
نسخه شبکه کد 44 ۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال خرید کد 44 هلو تحت شبکه شامل کلیه‌ی امکانات نسخه‌ی هلو کد 41 (و یا هلو کد 42) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبکه (4 کاربر به طور هم‌زمان) می‌باشد. ضمناً کاربر می‌تواند درصورت نیاز با پرداخت هزینه‌ای جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بیش از 4 کاربر افزایش دهد.