نظرات کاربران هلو و مشتریان ایده نگار ماهان

تمامی کسب و کارها وابستگی مستقیم به کاربران و مشتریان خود دارند و این مسئله به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیست. در واقع هر کسب و کاری به خاطر وجود مشتریانش است که بقا دارد و نفس می‌کشد .

در همین راستا، رضایت مشتریان عزیز نرم افزار هلو برای ما بسیار مهم است و ما در شرکت ایده نگار ماهان نمایندگی نرم افزار هلو در شرق تهران براین شدیم تا نظرات و پیشنهادات کاربران خود را به شکل واقعی و بدون سانسور در اختیار همگان قرار دهیم تا از این طریق از اینکه آنها اجازه می‌دهند تا کسب و کار ما همچنان زنده باشد تشکر نماییم.  این وظیفه‌ی تمامی کسب و کارهاست که نظرات و پیشنهادات مشتریان و کاربران خود را به طور موثر و مستقیم در کار خود مورد استفاده قرار دهند.

خانم شاکری

آقای هاشمی

خانم محمودی

آقای نظری