نرم‌افزار هلو تولیدی

  • تولیدی ساده کد 31

    ۶۰,۶۰۰,۰۰۰ ریال
  • تولیدی متوسط کد 32

    ۱۱۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال

نرم‌افزار حسابداری هلو تولیدی ویژه‌ی کسب و کارهای تولید‌ی طراحی شده است که غیر‌ از امکانات عمومی بازرگانی و حسابداری، نیاز به ثبت تولید محصولات خود دارند.

این نرم‌افزار به شما امکان می‌دهد تا مدیریت کامل و دقیقی بر فرآیند تولیدات خود داشته باشید، به‌ نحوی که با معرفی محصولات و فرمول تولید، به‌ صورت اتومـاتیک مواد اولیه از انبار کسر و به موجودی انبار محصولات اضافه شود.

این نرم‌افزار به شما امکان می‌دهد که با محاسبه بهای تمام‌ شده‌ی هرکالای تولیدی، بتوانید قیمت فروش آن را با در نظر گرفتن حاشیه‌ی سود تعیین کنید.

نرم‌افزار حسابداری تولیدی ساده ویژه‌ی کسب و کارهای تولید‌ای طراحی شده است که غیر‌ از امکانات عمومی بازرگانی و حسابداری، نیاز به ثبت تولید محصولات خود دارند.

این نرم‌افزار به شما امکان می‌دهد تا مدیریت کامل و دقیقی بر فرآیند تولیدات خود داشته باشید، به‌ نحوی که با معرفی محصولات و فرمول تولید، به‌ صورت اتومـاتیک از انبار مواد اولیه کسر و به موجودی انبار محصولات اضافه شود.

این نرم‌افزار به شما امکان می‌دهدکه با محاسبه‌ی بهای تمام‌شده‌ی هرکالای تولیدی، بتوانید قیمت فروش آن را با در نظر گرفتن حاشیه‌ی سود تعیین کنید.