سیستم صدور فاکتور نرم افزارهای یکپارچه هلو

سیستم صدور فاکتور نرم افزار هلو با داشتن امکانات ویژه به سادگی فاکتور صادر کرده و به مدیریت سریع کسب و کارها کمک می کند.

  • خرید، فروش، پیش فاکتور، امانی، ضایعات و مرجوعی
  • جـستجوکـالا در فـاکتور بـا استفـاده از بـارکد خوان
  • ثبت مبلغ و درصد پورسانت برای هر واسطه در فاکتور
  • صدور فـاکتور بـا محاسبـات مالیـات بر ارزش افـزوده
  • محاسبه راس فاکتور
  • گزارش فروش ماهیانه کاربران