نرم افزار هلو مشاغل

هلو برای بیش از 200 گروه شغلی راه حل ویژه‌ای دارد. نرم افزار حسابداری هلو ویژه‌ی مشاغل به طور جداگانه، متناسب با هر شغل و صنفی طراحی و عرضه شده است.